WikiFun Wikifun FaceBook Google+ Wikifun Twitter Wikifun Youtube
Právní informace: WikiFun
1. Prezentace webových stránekMajitel: Sikiwis – SAS – 66 avenue des champs Elysées - 75008 – Paris - France

Tvůrce: Sikiwis SAS

Webmaster: Paul Sitbon – paul@wikifun.com
Webmaster je individuální osoba nebo korporace.

Webmaster: Paul Sitbon – paul@wikifun.com

Website Host: Giga International – Giga-Hosting GmbH Aschauer Straße 32a – 81549 – Munich - Germany


2. Podmínky používání a služby

Používání internetových stránek http://wikifun.com zahrnuje celkové schválení podmínek použití, které jsou popsány níže. Tyto podmínky používání mohou být kdykoliv upravovány, tedy uživatelé http://wikifun.com je nutné se na ně dívat pravidelně.
Tento web je uživatelům k dispozici kdykoliv. Přerušení z důvodu technické údržby může rozhodnout o http://wikifun.com, datum a čas intervence budou uživatelům oznámeny předem.
Internetová stránka http://wikifun.com je pravidelně aktualizována Paul-om Sitbon-em. Podobně je upraven i právní prohlášení : uživatelé jsou vyzýváni ke komentářům, jak často je to možné, aby byli informováni


3. Popis služeb WikiFun

Webová stránka http://wikifun.com chce poskytnout výpis informací pro všechny činnosti společnosti.
Sikiwis se snaží poskytovat prohlášení na webových stránkách http://wikifun.com, přesné informace. Nicméně nemůže být zodpovědný za nepřesnosti a opomenutí, nedostatky v aktualizaci, ať už sám nebo v důsledku třetí strany, která poskytuje tyto informace.
Veškeré informace uvedené na webových stránkách http://wikifun.com jsou uvedeny pro informaci a budou se měnit. Kromě toho Informace obsažené na internetových stránkách http://wikifun.com nejsou vyčerpávající. Podléhají změnám a jsou vyrobeny, kvůli zveřejnění.


4. Smluvní omezení týkající se technických údajů

Internetové stránky využívají technologii JavaScript.
Internetové stránky nenesou odpovědnost za škody vyplývající z použití této webové stránky. Kromě toho, uživatel se zavazuje používat webové stránky s nejnovějším zařízením, které neobsahujíce virus a poslední aktualizace prohlížeče.


5. Duševní vlastnictví a padělky

Sikiwis je vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví, nebo má právo používat všechny položky. které jsou k dispozici na internetových stránkách, včetně textů, obrázků, grafik, log, ikony, zvuků a softwaru.
Jakákoliv reprodukce, úpravy, zveřejnění, nebo jejich části jsou na webových stránkách, bez ohledu na prostředky nebo způsoby, je zakázána s výjimkou bez předchozího písemného souhlasu : Sikiwis.
Jakékoli neoprávněné použití webových stránek nebo jeho materiál se považuje za padělání a bude trestně stíhán.


6. Omezení odpovědnosti

V žádném případě Sikiwis neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, nebo jakékoliv škody vzniklé, včetně a bez omezení, která vyplývají ze ztráty dat nebo zisku, a to i v případě, že Sikiwis upozornil na možnost poškození a na jakékoli teorii poškození, vyplývajíci ze souvislosti s užíváním a plněním těchto informací.
Sikiwis nemůže nést odpovědnost za nepřímé škody (jako je ztráta trhu nebo ztráty příležitosti) vyplývající z použití této webové stránky http://wikifun.com.
Společnosti poskytující služby uvedené na této webové stránce jsou nezávislí dodavatelé, a nikoli zástupci nebo zaměstnanci Sikiwis společností nebo jejich částí. Sikiwis a její pobočky nenesou odpovědnost za jednání, chyby, opomenutí, záruky, narušení nebo nedbalosti kterékoliv z těchto dodavatelů, ani za osobní zranění, úmrtí, poškození majetku nebo jiné škody či náklady z toho vyplývající. Tato publikace může obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti nebo typografické chyby. Změny jsou průběžně přidávany a informace zde uvedené a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace.


7. Správa osobních údajů

Občas, když web http://wikifun.com je používán, může být shromažďován: URL odkazy, jejich prostřednictvím má uživatel přístup na webové stránky http://wikifun.com, uživatelé služeb, IP (Internet Protocol) adresa uživatele.
V každém případě Sikiwis shromažďuje pouze osobní údaje o uživateli a jeho potřebách, které odpovídají http://wikifun.com nabídkám uživatele a ten poskytuje své informace s plnou znalostí věcí, a to zejména při psaní jeho informace. Poskytnout tyto informace. http://wikifun.com Je nebo není povinnost na stránke uživatelů. Všichni uživatelé mají rovnaký přístup, opravu a nesouhlas se svými osobními údaji můžou zaslat s jejich písemnými a podepsanými žádosti, spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele a s uvedením adresy, na kterou by měly být zaslány odpovedi.
Žádné osobní informace o uživateli http://wikifun.com , které jsou publikovány, nemůžou podléhat výměně, převedení, postoupení nebo prodání jekékoli podpory pro ostatní bez jeho vědomí. Pouze předpoklad Sikiwis vykoupení ze svých práv, umožňuje přenos uvedené informace na kupujícího, který se má stejnou povinnost ukládat a upravovat data s ohledem na uživatele na webových stránkách http://wikifun.com.


8. Hypertextové odkazy a Cookies

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty než Sikiwis. Takové hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme kontrolu těchto webových stránek a neneseme odpovědnost za jejich obsah nebo soukromí nebo jiné praktiky těchto webových stránek. Dále je na Vás přijmout bezpečnostní opatření, která zajistí, že odkazy vyberete nebo software stáhnout (ať již z této webové stránky nebo jiné webové stránky), neobsahuje takové položky jako jsou viry, červy, trojskými koni, vady a další položky s destruktivní povahou. Naše zařazení odkazu na těchto stránkách neznamená souhlas materiálu na těchto webových stránkách nebo v jakékoli spojení s jejich provozovateli.
Navigace na webu http://wikifun.com by mohla instalovat cookie (y) na počítači uživatele.Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který ukládá informace o navigaci pro počítače na internetových stránkách. Získaná data usnadňují následné prohlížení na webových stránkách, a tak umožnit různé měření návštěvnosti.
Odmítnutí použití cookie může znemožnit přístup na některé služby. Nicméně, mohou uživatelé nastavit své počítače následujícím způsobem, popírat použití cookies:
 - V Internet Explorer: Karta nástroje / Možnosti Internetu. Klikněte na soukromí a vyberte Blokovat všechny soubory cookie a potvrdit Ok
 - : Upravit / Preference karty. Klikneme na tlačítko Upřesnit a vyberte Zakázat cookies a potvrdit Ok.


9. Platné zákony a jurisdikce

Veškeré právní spory související s používáním této webové stránky http://wikifun.com se řídí anglickým právem. Musí mít výlučnou efektivní pravomoc soudů.

10. Slovník

Uživatel: připojené webové stránky uživatele, použije ten kdo je uvedený na webových stránkách.
Osobní informace: "Informace, které pomáhají v káždném případě bez ohledu na to, přímo nebo nepřímo, identifikaci osoby, na kterou se vztahuje".